Barion Pixel

A Dísznövény Webáruház cookie-kat használ, annak biztosítására, hogy a használata kifogástalan legyen, és a legjobb élményt nyújtsuk Önnek webáruházunkban.
Bővebb tájékoztatást adatkezelésünkről itt talál: Adatvédelmi nyilatkozatunk
(A beállításokat bármikor módosíthatja a képernyő bal sarkában megjelenő fogaskerékre kattintva!)

Rendben
Menü

Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Zöldvilág.infó Kft.
Székhely: 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853 hrsz.
Adószám: 23514061-2-13
Közösségi adószám: HU23514061
Cégjegyzékszám: 13-09-181509
Levelezési cím: Zöldvilág.infó Kft. 2200 Monor, Laposhegy-Szürkebarát dűlő 10853 hrsz.
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldvilag.info.hu | iroda@zoldvilag.info.hu
Telefon: +36 70 606 9120


(Néhány fogalmat kifejtve itt talál, a tisztább megértéshez: FOGALMAK...)

 

A Zöldvilág.infó Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. Törvény
 • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. Törvény
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII Törvény
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott GDPR (General Data Protecion Regulation - Általános Adatvédelmi Rendelet)

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a Dísznövény Webáruházból (disznovenywebaruhaz.hu) rendelt termék megrendelése során megadott, és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével. A Dísznövény Webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére e jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül, kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotörvény 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése vonatkozik ide.

Infotörvény 6. § (5): Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is, kezelheti.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása, és önkéntes elfogadás esetén, hírlevelek küldése.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A Felhasználó a megrendeléskor, hozzájárul, hogy az Adatkezelő, a Zöldvilág.infó Kft., a megrendeléshez kötelezően előírt adatait
 (név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, cégek esetén adószám, valamint a vásárlás/regisztráció időpontja)
,
a hírlevél feliratkozáshoz szükséges, és önkéntesen megadott adatait
 (név, e-mail cím, nemi azonosság, nem kötelezően megadott telefonszám, megye), kezelje.

ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatok feldolgozásához igénybe veszi a Shoprenter.hu Kft. szervereit, mely cég ezzel biztosítja Dísznövény Webáruház működését (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., posta: 4028 Debrecen, Kassai út 129., tel.: +36 1 234 5011, e-mail: info@shoprenter.hu).
Az Adatkezelő hírleveleire feliratkozók adatainak kezeléséhez, és a hírlevelek kiküldéséhez igénybe veszi a MailChimp hírlevélküldő rendszerét, szervereit. A MailChimp hírlevélküldő rendszert az Amerikai Egyesült Államok Atlanta államában bejegyzett The Rocket Science Group, LLC tulajdonolja, és üzemelteti. (székhely: 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA; telefon: 678 999 0141; fax: 678 999 0142; web: rocketsciencegroup.com; e-mail: info@mailchimp.com), és a Brevo hírlevélküldő rendszerét, szervereit. A Brevo hírlevélküldő rendszert a Franciaországban bejegyzett SendInBlue Company tulajdonolja és üzemelteti. (székhely: 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, adószám: FR80498019298, cégjegyzékszám: 498 019 298, tárhelyszolgáltatójuk: Kinsta Inc, 8605 Santa Monica Blvd #92581 West Hollywood, e-mail: contact@brevo.com)
Az Adatkezelő igénybe veszi a Smartsupp Chat programot, mely a Smartsupp.com s.r.o. cég chat programja. (székhely: Šumavská 31, B épület 602 00 Brno Csehország, adószám: CZ03668681, email: info@smartsupp.com), valamint használatban van webáruházunkban a Molin AI Ltd. cég (48 Overton Road, London, England, SE2 9SD, email: legal@molin.ai) chat programja, mely semmilyen személyes adatot nem rögzít.
A „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés: Adatkezelő neve: Izzypay Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Izzypay Zrt.) (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 13., nyilvántartási száma: 01-10-141764, e-mail címe: info@izzypay.hu, adatvédelmi elérhetősége: adatvedelem@izzypay.hu, honlapja: https://izzypay.hu   A „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásra való jogosultság megállapítása céljából, cégünk a Zöldvilág.infó Kft. és az Izzypay Zrt. között megkötésre került szerződés alapján a Vásárló következő személyes adatait továbbítja az Izzypay Zrt. részére: név, számlázási és szállítási cím (ország, vármegye, város, cím, irányítószám), e-mail cím, telefonszám, IP cím. Az adattovábbítás jogalapja a Vásárló kifejezett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a)).   A Zöldvilág.infó Kft. és az Izzypay Zrt., mint további adatkezelő, felelősségüket a Vásárló személyes adatai kezelésének vonatkozásában az alábbiak szerint osztják meg:
Mindegyik adatkezelő az általa végzett adatkezelésekért tartozik felelősséggel, felel az érintettek megfelelő tájékoztatásáért, az érintettek jogainak biztosításáért, az adatvédelmi incidensek kezeléséért, és az esetlegesen szükséges érdekmérlegelési tesztek és adatvédelmi hatásvizsgálatok elkészítéséért;
Amennyiben az adatkezelők által végzett tevékenység nem különíthető el, az adatkezelők a közrehatásuk mértékében felelnek az adatkezeléseikért.
Az Izzypay Zrt. által végzett adatkezelési tevékenység jellege és célja az Izzypay Zrt. honlapján elérhető Adatvédelmi Tájékoztatójában tekinthető meg.

Az Adatkezelő részéről, a megadott adatok megtekintésére, kezelésére jogosult, az Adatkezelő - Zöldvilág.infó Kft. alkalmazásában álló személyek: Majercsik Szabolcs tulajdonos ügyvezető, Majercsik László tulajdonos ügyintéző, Berta Gyöngyi adminisztrátor.

Adatkezelési és adatfeldolgozási információk részletezését itt találja:
Részletes adatkezelési, adatfeldolgozási információk

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.

Az Adatkezelő, minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Felhasználó a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: ugyfelszolgalat@zoldvilag.info.hu

Postai úton: Zöldvilág.infó Kft. 2200 Monor, Laposhegy-Szürkebarát dűlő 10853 hrsz.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, vagy a Felhasználó hozzájárulásával, elektronikus úton megadni a tájékoztatást. Az Adatkezelő köteles a Felhasználó által kért saját adataival kapcsolatos helyesbítést, módosítást, illetve törlést 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával, elektronikus úton, közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, úgy tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja, és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az Adatkezelő, mint eladó, a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató, a Szerződő adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. Hírlevélre történő feliratkozás esetén, a Szerződő adatait, az Adatkezelő marketing célra használja, és a Felhasználó által történő törlésig tárolja, a törlés lehetőségét az Adatkezelő minden hírlevélben biztosítja.

Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogainak további részletezése: Felhasználói jogok

JOGORVOSLAT

Felhasználó/vásárló adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön által megadott adatokat, a Zöldvilág.infó Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, számlázás, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve (kérésre) hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Zöldvilág.infó Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvénynek megfelelően járunk el.
Ha webáruházunk a fogyasztó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, a fogyasztó webáruházunktól sérelemdíjat követelhet.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Zöldvilág.infó Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A http://www.disznovenywebaruhaz.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A Zöldvilág.infó Kft. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63016/2013.

Hirdetéseinkben igénybe vehetjük a Google vizuális hirdetéseit és az ezen alapuló Google Analytics funkciókat, a Google Display hálózati megjelenítési jelentéseket valamint a  DoubleClick Kampánykezelő integrációját:

 • remarketing
 • érdeklődési kategóriák
 • hasonló közönségek
 • az érdeklődésen alapuló hirdetések egyéb típusai
 • demográfiai és földrajzi célzás

A Google érdeklődésen alapuló hirdetési adatait vagy a harmadik felektől származó közönség-adatokat (például kor, nem és érdeklődési területek) a Google Analytics szolgáltatással elemezzük és hirdetéseinket ezek alapján orientáljuk.

Ezért következőkben látogatóinknak lehetőséget biztosítunk, hogy letiltsák a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabják a Google Display Hálózat hirdetéseit:

^ Az oldal tetejére


Zöldvilág.infó Kft.
| Cg.13-09-181509 | 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853. | +36 70 606 9120 |


FOGALMAK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat, az adatkezelés során, mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet
különleges adat:
 a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat
hozzájárulás:
 az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
adatkezelő:
 az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is
adattovábbítás:
 ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
nyilvánosságra hozatal:
 ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
adattörlés:
 az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
adatzárolás:
 az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele
adatmegsemmisítés:
 az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
adatfeldolgozás:
 az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
s
zemélyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer):
 személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
adatállomány:
 az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
harmadik személy:
 olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
adatkezelés jogalapja:
személyes adatok jogszerűen akkor kezelhetők, ha az Érintett hozzájárulását adja, hogy személyes adatait kezeljék; ha közérdeken alapuló célból elrendelik az adatkezelést

^ Az oldal tetejére


Zöldvilág.infó Kft.
| Cg.13-09-181509 | 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853. | +36 70 606 9120 |


A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

A rendeléssel kapcsolatosan kezelt adatok köre

 • Név
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Adószám (cégek esetén)

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat  

 • az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

számlázással kapcsolatos adatkezelés célja

A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre

 • Név
 • Cím
 • Telefonszám
 • Adószám (cégek esetén)

Az Adatkezelő a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.

számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szállítással kapcsolatos adatkezelési információk

szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

szállítással kapcsolatos adatkezelés célja

A megrendelt árú házhoz-szállítása, illetve értesítés a kézbesítés idejéről. 

A szállítással kapcsolatosan kezelt adatok köre

 • Név
 • Cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat  

 • az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig;
 • az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési információk

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. Törvény.

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

A hírlevél küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok köre

 • Név
 • E-mail cím
 • Megye
 • Mobiltelefonszám
 • nem (nő, férfi)

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat  

 • az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig;
 • az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli

A webáruház a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján az Adatkezelő reklámajánlatával a Felhasználót megkeresheti a regisztráció során megadott elérhetőségeken. A Felhasználó indokolás nélkül ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldésről.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Ptk. 2013. évi V törvény jelenti.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja 

A Felhasználó számára gyorsabb, kényelmesebb rendelési folyamat biztosítása, a korábbi rendelés megtekintése.

A regisztrációval kapcsolatosan kezelt adatok köre

 • Név
 • Cím
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Telefonszám

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat  

 • az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig;
 • az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli 

Sütik kezelése

A weboldal használat során az Üzemeltető kis méretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során az Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során az Adatkezelő az Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az Felhasználó által használt IP cím;
 • a böngésző típusa;
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;
 • a látogatás időpontja;
 • a meglátogatott oldalak;

Süti kezelés jogszabályi háttér

A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Süti beállítás

A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást, és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, így a látogató eldöntheti, hogy szeretne, vagy nem sütiket engedélyezni.

A sütik célja a webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer 11
Internet Explorer 10
Safari

A honlap által használt sütik főbb jellemzői

 A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas

 A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint, hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemről.

Google Adwords süti: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google sütiket – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testre szabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:

 • a jelszóval védett munkamenethez használt süti; 
 • a bevásárlókosárhoz használt süti; 
 • biztonsági süti.

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával, bizonyos oldalak vagy funkciók, nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására.

Közösségi média: Az Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Twitter/Pinterest stb.).  Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe.

A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadók. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó neve: Zöldvilág.infó Kft.
Székhelye: 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853.
Adószám: 23514061-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-181509
Levelezési cím: Zöldvilág.infó Kft. 2200 Monor, Laposhegy-Szürkebarát dűlő 10853 hrsz.
Adatfeldolgozás helye: https://www.disznovenywebaruhaz.hu/admin
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldvilag.info.hu | iroda@zoldvilag.info.hu
Telefonszám: +36 70 606 9120

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Szállítással összefüggő adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzék szám: 13-09-111755
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Adatfeldolgozás helye: 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853.
E-mail cím: info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 29 88 66 70

és

Adatfeldolgozó neve: Sprinter futárszolgálat Kft.
Székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Adószám: 12263840-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-660447
Levelezési cím: 1725 Budapest, Pf.: 117.
Adatfeldolgozás helye: 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853.
E-mail cím: pickpackpont@sprinter.hu
Telefonszám: +36 1 803 6300

Az adatfeldolgozó az adatkezelőkkel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a megrendelt termék szállításában. A termék szállításához szükséges személyes adatokat, vevő neve, címe, telefonszáma az adatfeldolgozók a kiszállítás időtartalmáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással összefüggő adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó neve: Zöldvilág.infó Kft.
Székhelye: 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853.
Adószám: 23514061-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-181509

Levelezési cím: Zöldvilág.infó Kft. 2200 Monor, Laposhegy-Szürkebarát dűlő 10853 hrsz.
Adatfeldolgozás helye: 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853 Hrsz. | https://app2.netsoft.hu
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldvilag.info.hu | iroda@zoldvilag.info.hu
Telefonszám: +36 70 606 9120

Számlázó program

Adatfeldolgozó neve: NetSoft Informatika Kft.
Székhelye: 1214 Budapest, Erdősor utca 16.
Adószám: 12036282-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-369785
E-mail cím: info@okosugyvitel.hu
Telefonszám: +36 20 404 1010

és

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu

és

Név: Billingo Technologies ZRt.
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 1. em.
Cégjegyzékszám: 01-010-140802
Bejegyző bíróság: Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 27926309-2-41
E-mail: hello@billingo.hu
Telefonszám: +36 1 500 9491
Tárhelyszolgáltatójuk:Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat, vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Számla tárolásával összefüggő adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó neve: Zöldvilág.infó Kft.
Székhelye: 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853.
Adószám: 23514061-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-181509
Levelezési cím: Zöldvilág.infó Kft. 2200 Monor, Laposhegy-Szürkebarát dűlő 10853 hrsz.
Adatfeldolgozás helye: 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853 hrsz.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldvilag.info.hu | iroda@zoldvilag.info.hu
Telefonszám: +36 70 606 9120

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla tárolásában. Az adatfeldolgozó az Érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Könyvelés

Adatfeldolgozó neve: Petró Judit, 50752506
Székhelye: 2209 Péteri, Tövis utca 10.
Adószám: 67781133-1-33

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. 

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett   elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog

A természetes személyek jogosultak a személyes adataik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni

Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Automatizált adatkezelés

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő hatású jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


Zöldvilág.infó Kft.
| Cg.13-09-181509 | 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853. | +36 70 606 9120 |

| Az Adatvédelmi nyilatkozat letölthető PDF: Adatvédelmi nyilatkozat |


Keresés